123ink - Printer ink and toners - Homepage logo
Ταχύτατες αποστολές!
Εύκολη & γρήγορη αναζήτηση
211 19 98 568
melania

Καλάθι

Ποσότητα Προϊόν
Το καλάθι σου είναι άδειο!
Σύνολο: 0,00 €
(Συμπ. 0% ΦΠΑ )
newsletter

Όροι Χρήσης & Αγορών

Ημερομηνία Εφαρμογής: Ισχύουν από 29/2/2024

Ειδικά στοιχεία – Πληροφορίες

To 123ink είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πωλήσεων και υπηρεσιών (εφεξής το "ηλεκτρονικό κατάστημα") που παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία "123 HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ", με διακριτικό τίτλο "123 HELLAS ECOM".

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Ιερά Οδός 285, Αιγάλεω Αττικής ,TK 12244

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 164471901000

ΑΦΜ: 801847063

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 211 19 98 568 (εφεξής η "Εταιρεία").

E-mail: info@123ink.gr  

- Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας που βρίσκεται στον ιστότοπο www.123ink.gr (εφεξής ο "ιστότοπος"). Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητά.

- Κάθε επισκέπτης που εισέρχεται και πραγματοποιεί συναλλαγές ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου (εφεξής επίσης "Πελάτης" ή "Χρήστης" αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που παρατίθενται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση.

- Εάν ένας επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να απέχει από τη χρήση του δικτυακού τόπου και από κάθε συναλλαγή με αυτόν.

- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιεί, να προσθέτει ή να αλλάζει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της, καθώς και τους παρόντες όρους, κοινοποιώντας τους μέσω της ίδιας της ιστοσελίδας.

- Η Εταιρεία παρέχει περιορισμένο δικαίωμα χρήσης της ιστοσελίδας μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Η ιστοσελίδα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει τη χρήση της από τρίτους. Κάθε επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και τους όρους του παρόντος και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του.

- Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για:

α) την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομο αδίκημα και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή παραβιάζει το απόρρητο ή την ιδιωτικότητα των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,

β) την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλλει τα ήθη των χρηστών, τις κοινωνικές αξίες, τους ανηλίκους κ.λπ,

γ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να μεταδίδουν βάσει του νόμου ή των εφαρμοστέων συμβάσεων (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτώνται ή αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

δ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε πατέντα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,

ε) αποστολή, ανάρτηση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη μετάδοση υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να διακόπτουν, να βλάπτουν, να καταστρέφουν ή να υποβαθμίζουν τη λειτουργία του εξοπλισμού οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή,

στ) εκούσια ή ακούσια παραβίαση των εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών,

ζ) παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο,

η) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων για άλλους χρήστες

- Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (εικόνες, γραφικά, εμπορικά σήματα κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και τρίτων εταίρων και προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους και τις συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων.

- Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, δημόσια παραπλάνηση κ.λπ. σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

- Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι ακριβείς, αλλά δεν ευθύνεται για την πληρότητα/επικαιρότητά τους.

- Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων που τηρούνται κάθε φορά και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη.

- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία έγιναν από λάθος, αβλεψία ή λόγω ανωτέρας βίας και τα οποία αποδέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

- Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου, χωρίς σφάλματα, ιούς και άλλα παρόμοια προβλήματα, αλλά δεν μπορεί να το εγγυηθεί και φυσικά δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου.

- Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι τρίτων για οποιεσδήποτε αξιώσεις, αστικής ή ποινικής φύσης, ή για οποιεσδήποτε τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, που με οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουν από τη λειτουργία ή τη χρήση του δικτυακού τόπου.

- Μεταπωλητές
Πουλάμε μόνο στον τελικό χρήστη (και όχι σε εταιρείες που πωλούν ή συντηρούν υλικό εκτυπωτών, αναλώσιμα εκτυπωτών ή υπηρεσίες διαχειριζόμενης εκτύπωσης). Οι παραγγελίες από μεταπωλητές θα ακυρωθούν.

- Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων και η 123ink δεν ευθύνεται προφανώς για το περιεχόμενο αυτών των σελίδων, ούτε για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους από τους επισκέπτες.

- Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banners. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να επικοινωνεί απευθείας με τους αντίστοιχους ιστότοπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι σύνδεσμοι προς το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχονται για τη διευκόλυνση του χρήστη και η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, αποδέχεται ή δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο του κάθε συνδέσμου.

- Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679/ΕΕ και γενικότερα από το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

- Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Εταιρεία μπορεί να παρέχει στον επισκέπτη πληροφορίες σχετικά με άλλες υπηρεσίες και προϊόντα στα οποία μπορεί να εγγραφεί και να χρησιμοποιήσει και μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε έρευνες που διεξάγονται είτε από την Εταιρεία είτε από συνεργαζόμενους εταίρους της, σχετικά με τη συνολική αποτελεσματικότητα και την εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για τις υπηρεσίες.

- Κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από τη λειτουργία του δικτυακού τόπου διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
 
Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών
 

1. Εφαρμογή

Οι παρόντες "Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών" μαζί με τους "Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης" εφαρμόζονται σε κάθε πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών (εφεξής "Προϊόντα ή Υπηρεσίες") που πραγματοποιείται από την Εταιρεία με την επωνυμία "123 HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ", διακριτικός τίτλος "123 HELLAS ECOM".

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Ιερά Οδός 285, Αιγάλεω Αττικής ,TK 12244

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 164471901000

ΑΦΜ: 801847063

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 211 19 98 568 (εφεξής η "Εταιρεία")

E-mail: info@123ink.gr
 

2. Πώς να παραγγείλετε

2.1 Εγγραφείτε ή συνδεθείτε.

- Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής "Χρήστης" ή "Πελάτης"), πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του, μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

- Δημιουργώντας έναν προσωπικό λογαριασμό χρήστη, ο Χρήστης μπορεί στη συνέχεια να έχει πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών του. Μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης ή τα προσωπικά του στοιχεία ανά πάσα στιγμή.

- Για την εγγραφή ή τη σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτούνται μόνο το όνομα, το επώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές.

- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέα προϊόντα ή προσφορές σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

- Εάν ανά πάσα στιγμή ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορεί να το πράξει αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@123ink.gr προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή την αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων.

2.2 Προσθήκη, υποβολή και αποδοχή

- Ο χρήστης προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν στο καλάθι.

- Μόλις προσθέσει ένα προϊόν, τότε έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την προσθήκη άλλων προϊόντων, να αφαιρέσει ένα προϊόν ή να ολοκληρώσει την παραγγελία του.

- Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Χρήστης καλείται να εισάγει το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης, εάν είναι εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), διαφορετικά θα πρέπει να δημιουργήσει νέο λογαριασμό χρήστη εκείνη τη στιγμή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

- Πριν από την υποβολή της παραγγελίας ("ταμείο"), ο Χρήστης λαμβάνει, μέσω ειδικού συνδέσμου, γνώση των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την αγορά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει να ενεργοποιήσει το σχετικό εικονίδιο (ένδειξη) "Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις Αγορών". Με τη σήμανση αυτή, ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν από την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση των ακόλουθων πληροφοριών με σαφή και κατανοητό τρόπο:

i. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν, όπως περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ώστε να μην έχει καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελθέντων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς για τα παραπάνω.

ii. Την ταυτότητα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας καθώς και του προμηθευτή των παραγγελθέντων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

iii. Τη συνολική τιμή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τυχόν άλλων τελών και όλων των πρόσθετων εξόδων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου, καθώς και τυχόν άλλων εξόδων. Όταν οι εν λόγω επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι ενδέχεται να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γνωστοποιείται στον Χρήστη στο κείμενο της παραγγελίας ("έντυπο παραγγελίας") και ο Χρήστης ενημερώνεται πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες χρεώσεις ή άλλα έξοδα που δεν έγιναν γνωστά στον Χρήστη πριν από την υποβολή της παραγγελίας, ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να υπολογιστούν κατά τη στιγμή της παραγγελίας, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Χρήστη πριν από την επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτά δεν βαρύνουν τον Χρήστη χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ). Οι ανωτέρω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή/και υπηρεσίας στο e-shop δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στο κείμενο της παραγγελίας με βάση την επιλογή της μεθόδου αποστολής.

iv. Το κόστος χρήσης των μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση χρέωση διαφορετική από τα βασικά τιμολόγια.

v. Τα μέσα πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και την προθεσμία εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα ή να παράσχει τις υπηρεσίες.

vi. Τυχόν περιορισμούς παράδοσης και μέσα πληρωμής.

vii. Τους όρους, τις εξαιρέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, καθώς και την υποχρέωση επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία, σε περίπτωση υπαναχώρησης.

viii. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά τη χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογα έξοδα στην Εταιρεία.

ix. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το νόμο δικαίωμα υπαναχώρησης, την ενημέρωση ότι ο Χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

x. Την ύπαρξη ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμβατικών ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

xi. Κατά περίπτωση, την ύπαρξη και τους όρους εφαρμογής των υπηρεσιών υποστήριξης πελατών μετά την πώληση, της εξυπηρέτησης μετά την πώληση και των εμπορικών εγγυήσεων.

xii. Τη διάρκεια της σύμβασης, κατά περίπτωση, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή με αυτόματη παράταση, τους όρους λύσης της σύμβασης.

xiii. Κατά περίπτωση, την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης.

xiv. Κατά περίπτωση, την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης χρημάτων ή άλλων οικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή σε περίπτωση προπαραγγελίας κ.λπ.) που πρέπει να καταβάλλονται ή να παρέχονται από τον Πελάτη, όποτε το ζητά η Εταιρεία.

xv. Κατά περίπτωση, οποιαδήποτε τυποποιημένη διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου με υλικό και λογισμικό για την οποία η Εταιρεία έχει γνώση ή αναμένεται ευλόγως να έχει γνώση.

xvi. Κατά περίπτωση, τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό καταγγελιών και προσφυγών στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

xvii. Την υποχρέωση πληρωμής κατά την υποβολή της παραγγελίας.

- Η υποβολή της παραγγελίας στην Εταιρεία αποτελεί πρόταση για την αγορά των παραγγελθέντων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των δαπανών που περιγράφονται στην παραγγελία. Εάν δεν υπάρξει γνωστοποίηση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται επιστροφή της πληρωμής αυτής.

2.3 Επιβεβαίωση παραλαβής της ηλεκτρονικής παραγγελίας - Προετοιμασία της πώλησης

- Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν ο Πελάτης λάβει επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία, όπως περιγράφεται παρακάτω.

- Η παραγγελία θεωρείται παραληφθείσα από την Εταιρεία από τη στιγμή που ο Πελάτης λαμβάνει σχετική ενημέρωση της κατάστασης της παραγγελίας με την ένδειξη "Επιβεβαίωση καταχώρισης παραγγελίας". Οι ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Χρήστη και αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο Χρήστης/Πελάτης.

- Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται διαρκώς, όταν προκύπτουν αλλαγές κατά τη διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης πρέπει να ελέγχει την "Επιβεβαίωση καταχώρησης παραγγελίας" και να ενημερώνει την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό τηλεφωνικά στο 211 19 98 568. Τα συστήματα logistics μας επεξεργάζονται μία παραγγελία πολύ γρήγορα. Ως αποτέλεσμα, δεν είμαστε πάντα σε θέση να προσαρμόσουμε μία παραγγελία.

Εάν η παραγγελία έχει υποβληθεί ήδη σε επεξεργασία, οι αλλαγές δεν είναι πλέον δυνατές.

- Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας κάθε καταχωρημένης παραγγελίας, επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από αυτόν που αναγράφεται στη σελίδα του προϊόντος, ο Πελάτης θα λάβει σχετικές πληροφορίες. Ειδικότερα, η Εταιρεία και αφού διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα σχετικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους κ.λπ. θα επιβεβαιώσει την αποδοχή της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτό έγινε γνωστό στον Πελάτη ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης - Εταιρεία) μόνο με την αποστολή και λήψη του ανωτέρω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη "Η παραγγελία σας έχει αποσταλεί" ή "Η παραγγελία σας είναι έτοιμη να παραληφθεί".

- Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται διαρκώς, εφόσον προκύπτουν αλλαγές κατά τη διαχείριση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώνει αμέσως εγγράφως την Εταιρεία για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία, διαφορετικά θα εφαρμόζονται στη σύμβαση πώλησης τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Παραλαβής Παραγγελίας.

- Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του, είτε τηλεφωνικά (τηλ: 211 19 98 568 (από κινητό) και (από σταθερό), είτε στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@123ink.gr) είτε ηλεκτρονικά, συνδεόμενος στο λογαριασμό του εισάγοντας τα προσωπικά του στοιχεία στα πεδία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και επιλέγοντας "Παρακολούθηση παραγγελίας".

- Περιορισμοί ευθύνης: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και της επιχειρηματικής δεοντολογίας, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί μια παραγγελία και να συνάψει μια πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών που, λόγω τυπογραφικού ή ηλεκτρονικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με εσφαλμένη τιμή, π.χ. χαμηλότερη ή υψηλότερη από την ισχύουσα για την εν λόγω περίοδο. Σε περίπτωση που σε μια παραγγελία διαπιστωθεί τέτοιο σφάλμα στην τιμή μόνο σε μέρος των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται ημιτελής για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη της παραγγελίας είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύνολο μεταξύ τους και ο Πελάτης δηλώνει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

- Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η μη ενημέρωση της Εταιρείας και η μη επιστροφή των προϊόντων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση πρόθεσης αγοράς τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της Εταιρείας και ο Πελάτης καθυστερήσει να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών, τότε η άρνησή του συνιστά δήλωση πρόθεσης αγοράς των προϊόντων και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

- Τα προϊόντα μπορούν να παραγγελθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 

3. Διαθεσιμότητα

- Ο Πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τοποθετούνται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και συνεπώς να μην ολοκληρώσει την πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστραφούν στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε ο Πελάτης να πληρώσει την παραγγελία του.

- Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε φορά τον Πελάτη για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος, ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας.

- Ωστόσο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση απρόβλεπτων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης, εάν υπάρχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση, εάν κριθεί ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς την παραγγελία με γραπτή δήλωση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : info@123ink.gr). Εάν η παραγγελία ακυρωθεί και συνεπώς η σύμβαση πώλησης καταγγελθεί, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της έχει καταβάλει ο Πελάτης.

- Μη διαθεσιμότητα μέρους της παραγγελίας : Εάν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, η υπόλοιπη παραγγελία εκτελείται κανονικά, εκτός εάν τα παραγγελθέντα προϊόντα είναι συναφή και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.
 

4. Μέθοδοι και κόστος αποστολής

- Τόπος παράδοσης : Εάν ο Πελάτης έχει επιλέξει να πληρώσει την παραγγελία του με πιστωτική κάρτα, πρέπει, κατά την παραλαβή των προϊόντων από τον συνεργάτη μεταφορέα, να επιδείξει ταυτόχρονα ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) και την πιστωτική κάρτα με την οποία πραγματοποίησε την αγορά.

- Σε περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη - μεταφορέα και ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά ότι το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή.

- Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται με βάση την παραγγελία του Πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώρηση από τον Πελάτη και συνεπώς λανθασμένος υπολογισμός των εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την Εταιρεία, αλλά τον Πελάτη.

- Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης πρέπει να επιδείξει στον εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορέα την επιβεβαίωση της παραγγελίας ("Κωδικός παραγγελίας") και την ειδοποίηση αποστολής, καθώς και ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.). Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να παραλάβει την παραγγελία του, τότε το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να επιδείξει ειδική εξουσιοδότηση παραλαβής της συγκεκριμένης παραγγελίας νομίμως αναγνωρισμένη από το ΚΕΠ ή την αστυνομία ή άλλη Αρχή, καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για την εξακρίβωση της ταυτότητας (π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο κ.λπ.).

- Δεδομένου ότι, από τη στιγμή της παράδοσης/παραλαβής των προϊόντων, ο κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής τους μεταβιβάζεται στον Πελάτη, ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που παραλαμβάνει κατά την παραλαβή, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθά τα προϊόντα της παραγγελίας του.

- Εάν ο Πελάτης δεν παραλάβει τα προϊόντα μετά την παραλαβή της ειδοποίησης για αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Κόστος αποστολής

- Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Πελάτη και δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων που αναφέρονται δίπλα σε κάθε προϊόν στο e-shop.

- Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή, τα πρόσθετα έξοδα αντικαταβολής ύψους 2 € βαρύνουν τον Πελάτη, ανεξάρτητα από το ποσό της παραγγελίας.

- Τα έξοδα μεταφορικών αφορούν τις αποστολές σε όλη την Ελλάδα και προσαρμόζονται ως εξής: για έως 60 € το κόστος είναι 3,95 € και για άνω των 60€ το κόστος είναι 2,95 €

- Σε περίπτωση πολύ μεγάλου όγκου δέματος προς αποστολή, ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση μεταφορικών για την οποία πρώτα θα γίνεται τηλεφωνική επιβεβαίωση.

Χρόνος παράδοσης

- Ο χρόνος παράδοσης των πωλούμενων προϊόντων καθορίζεται στην παραγγελία ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, επιβεβαιώνεται κατά την αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από τη στιγμή της πώλησης, εκτός εάν υπάρχει ειδική διαφορετική συμφωνία μεταξύ των μερών η οποία επιβεβαιώνεται εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) λόγω περιστάσεων που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή λόγω ανωτέρας βίας και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Παραδείγματα περιλαμβάνουν απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, προβλήματα προμηθευτών/μεταφορών/παραγωγής, συναλλαγματικές διακυμάνσεις, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τα περιστατικά αυτά διαρκούν περισσότερο από δύο (2) μήνες, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε μέρος χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης θεωρεί ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας,

- Εάν ο Πελάτης επιθυμεί την αποστολή των προϊόντων με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, θα πρέπει να συνεννοηθεί με την Εταιρεία και, εάν το αίτημά του είναι δυνατό, υπάρχει περίπτωση πρόσθετων εξόδων που θα τον επιβαρύνουν.
 

5. Τιμές προϊόντων και τρόποι πληρωμής

- Οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγράφονται στον ιστότοπο της Εταιρείας και περιλαμβάνουν τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

- Οι τιμές των προϊόντων που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής.

- Ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τις τρέχουσες τιμές των προϊόντων, οι οποίες ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

- Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν ή κατά την παράδοση των προϊόντων και μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

• Αντικαταβολή

• Τραπεζική κατάθεση

• Με PayPal

• Με κάρτα Online

• Με κάρτα με δόσεις Online

- Η διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας προϊόντων και η αποστολή του θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παραλαβή και επιβεβαίωση της πληρωμής από την Εταιρεία.

- Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος προς αυτήν.
 

6. Πολιτική επιστροφής προϊόντων

6.1 Δικαίωμα υπαναχώρησης

Όλοι εμείς εδώ στο 123ink.gr, είμαστε χαρούμενοι μόνο αν η παραγγελία σου σε ικανοποιεί 100%. Για αυτό σου δίνουμε τη δυνατότητα να επιστρέψεις όποιο είδος επιθυμείς με εύκολη και γρήγορη διαδικασία αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους.

Η επιστροφή των προϊόντων πραγματοποιείται υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων και, στην περίπτωση περισσότερων προϊόντων που παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη σε μία παραγγελία και παραδόθηκαν χωριστά, από τη στιγμή της παραλαβής και της τελευταίας, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής "υπαναχώρηση").

(β) Προκειμένου να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος, πρέπει να προσκομιστεί το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αγόρασε αρχικά το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο αποδεικτικό αγοράς.

(γ) Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο Πελάτης έχει προηγουμένως καταβάλει κάθε ποσό που επιβάρυνε την Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του. Σε περίπτωση μη ελλαττωματικών προϊόντων η επιστροφή πραγματοποιείται με χρέωση του πελάτη και αντιστοιχεί στο ποσό 5€.

(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου (......pdf) και την αποστολή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : info@123ink.gr και η Εταιρεία υποχρεούται να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης κατά την παραλαβή της.

(ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία γνωστοποίησε την υπαναχώρηση στην Εταιρεία.

(στ) Μετά τη δήλωση υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε αλλά όχι τα έξοδα αποστολής (εφόσον είχαν χρεωθεί).

(ζ) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που η Εταιρεία έλαβε αποδεδειγμένα γνώση της υπαναχώρησής του.

(η) Τα έξοδα παράδοσης δεν επιστρέφονται, εκτός εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει μέθοδο παράδοσης διαφορετική από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.

(θ) Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση της Εταιρείας, εάν έκανε χρήση διαφορετική από εκείνη που είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης, και η Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμη και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όλες οι συναφείς συμβάσεις λύονται αυτόματα, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Πελάτη.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης της παρ. 6

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει:

- Σε περιπτώσεις όπου η τιμή των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα και, επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

- Προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κ.λπ.) ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως είδη προσωπικής φροντίδας.

Προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν χρησιμοποιηθεί , π.χ. έχουν προσωποποιηθεί με την εγγραφή της συσκευής.

- Σφραγισμένα έγγραφα ήχου ή σφραγισμένα έγγραφα βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, που δεν έχουν σφραγιστεί μετά την παράδοση και ιδίως:
α) CD,
β) DVD,
γ) ανοικτές ψηφιακές μνήμες και μέσα αποθήκευσης USB,
δ) ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.λπ.),
ε) ανοικτά προγράμματα/λογισμικό και παιχνίδια,
στ) συνδέσεις διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας,
ζ) προϊόντα που περιέχουν ενεργοποιημένη σύνδεση διαδικτύου,
η) συσκευές κινητής τηλεφωνίας με σύμβαση γενικά,
θ) συσκευές κινητής τηλεφωνίας χωρίς σύμβαση εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους,
ι) προϊόντα από τα οποία λείπει ο σειριακός αριθμός,
ια) ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα προϊόντα που κατασκευάζονται κατά παραγγελία,
ιβ) ανοικτές ψηφιακές μνήμες και μέσα αποθήκευσης US

• Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε φυσικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση έχει ξεκινήσει με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

6.2 Απαιτήσεις λόγω ελαττώματος ή έλλειψης συμφωνημένης ποιότητας

• Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συμφωνημένης ποιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

• Σε περίπτωση ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συμφωνημένης ποιότητας του προϊόντος («νομική εγγύηση»), ο Πελάτης δικαιούται, κατά την επιλογή του: α) να απαιτήσει, χωρίς κόστος για αυτόν, διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογο κόστος, β) να ζητήσει μείωση τιμής ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρηθεί ένα ακίνητο συμβεβλημένο, πρέπει να συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει να διορθώσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν, η Εταιρεία πρέπει να το διορθώσει ή να το αντικαταστήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα ανωτέρω εκ του νόμου δικαιώματα (αρ. 540 ΑΚ) του Πελάτη λήγουν μετά από δύο (2) έτη.

• Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ελάττωμα, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο τηλέφωνο 211 19 98 568 ή στο e-mail: info@123ink.gr. Για την επιστροφή μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία courier "Γενική Ταχυδρομική" (Τηλ. κέντρο 2104851100) και να ενημερώσει οτι θέλει να δώσει ένα θέμα προς επιστροφή για το 123ink.gr. Μέσα στο δέμα πρέπει να υπάρχει αντίγραφο της απόδειξης που συνόδευε το δέμα. Εάν ένα προϊόν δηλωθεί ελαττωματικό από τον Πελάτη, η Εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα για την έγκαιρη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

• Περιορισμός ευθύνης: Η Εταιρεία απαλλάσσεται από τις παραπάνω υποχρεώσεις εάν ειδοποιήσει τον Πελάτη, και ως εκ τούτου γνώριζε, την έλλειψη ή ελάττωμα του προϊόντος. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν εγγυάται την καταλληλότητα οποιουδήποτε προϊόντος που πωλείται για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη (ενδοσυμβατική, μη συμβατική ή άλλη) για τυχόν ζημίες, ειδικές, παρεπόμενες/παρεπόμενες ή έμμεσες ζημιές ή ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών, που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της πώλησης προϊόντων σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

6.2.1 Ευθύνη και εγγύηση προμηθευτή

• Τα νέα προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής («διαρκή καταναλωτή») πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση («εμπορική εγγύηση») του κατασκευαστή του προϊόντος ή της εταιρείας που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της εταιρείας που εμφανίζεται ως κατασκευαστής ("Προμηθευτής").
Οι βασικοί όροι της εμπορικής εγγύησης είναι οι εξής:

α) Ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει στον Πελάτη εγγράφως, στην ελληνική γλώσσα ή διεθνώς καθιερωμένα σύμβολα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη χρήση του προϊόντος και πληροφορίες για τους κινδύνους κατά τη χρήση και τη συντήρησή του. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον το όνομα και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες αποκλεισμού. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται να παραμείνουν τεχνολογικά ενημερωμένα, εάν αυτός ο χρόνος είναι ο μικρότερος της πιθανής διάρκειας ζωής τους.

(β) Εάν, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εμφανιστεί ελάττωμα στο προϊόν και ο Προμηθευτής αρνηθεί ή καθυστερήσει την επισκευή πέραν του απαραίτητου χρόνου, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα νέο με τα ίδια χαρακτηριστικά και ποιότητας ή αν δεν επισκευαστεί να ζητήσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Εάν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της επισκευής. Η παράβαση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της εγγύησης, την οποία ο Πελάτης μπορεί να επικαλεστεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή να συμμορφωθεί.

(γ) Εκτός από την εγγύηση, ο Προμηθευτής νέων διαρκών καταναλωτικών αγαθών πρέπει να διασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και την επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής τους. Τα προϊόντα που διατίθενται από την Εταιρεία συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο εγγύησης περιλαμβάνει πάντα το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία, εφόσον είναι Προμηθευτής σύμφωνα με τα παραπάνω, περιλαμβάνει στα προϊόντα της με μεγάλη διάρκεια ζωής, τους όρους ασφαλούς χρήσης και συντήρησής τους και με τους οποίους οφείλει να συμμορφώνεται ο Πελάτης. Η εγγύηση κάθε ανθεκτικού καταναλωτικού προϊόντος έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς και επιτρέπει την δωρεάν επισκευή του προβλήματος, εφόσον: α) υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς της συσκευής β) οι σταθερές δεν έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία της συσκευής (Serial No.) και γ) η ζημιά δεν αποκλείεται με βάση το έντυπο εγγύησης του κατασκευαστή.
 

7. Προσωπικά Δεδομένα

Ο Πελάτης συμπληρώνει προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο κ.λπ.) στην ειδική Φόρμα Παραγγελίας που διατίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προκειμένου να υποβάλει την παραγγελία στην Εταιρεία για προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που έχει καταχωρίσει ο Πελάτης («προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα») για την επεξεργασία των ανωτέρω συναλλαγών. Τα δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης με τον Πελάτη και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή τη λύση της παρούσας σύμβασης, όπως ορίζει ο νόμος για τον περιορισμό τυχόν αξιώσεων και για σκοπούς εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και αυτά που απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις εποπτικές αρχές θα τηρούνται όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστραφούν με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού ή για την εκπλήρωση των λειτουργικών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεων της Εταιρείας ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής. Η πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη είναι αυστηρά απαραίτητη για το προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο δεσμεύεται από το απόρρητο, και τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για λογαριασμό της Εταιρείας και σύμφωνα με τις εντολές των πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου
 
 

8. Τελικές Διατάξεις

• Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τη νομοθεσία που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις εξ αποστάσεως πωλήσεις και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, ο ιστότοπος δημιουργείται και ελέγχεται από την Εταιρεία στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί τη χρήση του ιστότοπου και την ερμηνεία του. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο από άλλη χώρα, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων αυτής της χώρας.

• Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και πηγάζει από τη συμβατική σχέση της Εταιρείας με τον Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr , τηλ.: 1520, fax: 2103843549), στον Συνήγορο Καταναλωτή ( www.synigoroskatanaloti.gr, 144 Αλεξάνδρας Λεωφόρος, 114 71, Αθήνα, τηλ.: 2106460734, fax: 2106460414), στις Επιτροπές Φιλικής Επίλυσης Καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του Ν. 2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

• Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με μια αγορά που έκανε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και κατοικεί στην ΕΕ, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για το σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος (ECC GREECE), Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον παραπάνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης του παραπόνου του.

• Υπογραμμίζεται η προστασία που παρέχουν οι διατάξεις του νόμου για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις που συνάπτονται, καθώς και οι παρόντες όροι, ότι ισχύει για συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιομηχανική τους , επιχειρηματική ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα.

• Εάν οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό με δικαστική απόφαση, το υπόλοιπο της σύμβασης θα συνεχίσει να ισχύει. Η Εταιρεία μπορεί να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο μέρος. Διαφορετικά, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

• Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ιστότοπού της, καθώς και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, κοινοποιώντας τους μέσω του ίδιου του ιστότοπου. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε παραγγελίες που κατά τη στιγμή της ανάρτησης των τροποποιημένων όρων στον ιστότοπο της Εταιρείας έχουν ήδη ολοκληρωθεί.